LambangPD

Lambang Perisai Diri

Manusia menunduk dengan tangan menyusun sikap Bunga Sepasang di atas bunga teratai yang berdaun lima berwarna kuning, di bawahnya didasari dengan sayap putih dengan tulisan PERISAI DIRI, di dalam suatu bangun segitiga berwarna merah bertepikan warna kuning.

Manusia menunduk bersikap Bunga Sepasang

mempunyai makna bahwa Kelatnas Indonesia Perisai Diri bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan azas dan tujuan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

Bunga teratai berdaun lima berwarna kuning

mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tujuan Kelatnas Indonesia Perisai Diri berazaskan Pancasila.

Sayap warna putih bertuliskan PERISAI DIRI

mempunyai makna bahwa Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai sikah hidup yang dinamis, selalu mempunyai tekad dan semangat untuk mengembangkan bela diri Indonesia umumnya dan Silat Perisai Diri khususnya serta memelihara kelestariannya sebagai budaya bangsa.

Bangun segi tiga berwarna merah bertepikan warna kuning

mempunyai makna :

  • Tujuan Luhur/Roh Suci
  • Hidup/Sukma
  • Kekuatan/Bayu

Warna merah putih

mempunyai makna asal dan perantaraan ayah dan ibu.