Kekeluargaan

Asas kekeluargaan merupakan asas mendasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, sopan-santun antara yang muda dengan yang tua terjaga dengan baik. Panggilan “mas” dan “dik” menjadi ciri khas Perisai Diri dan ini pula yang menjadikan rasa kekeluargaan semakin kental.